Virtualna politička stranka A_ustav_? vam predstavlja što su naši trenutni:

STAVOVI , razgovor , Politika , Pitanja , Program , Statut , Ideologija , Komunikacija , A_ustav_?


S1. Potpis - što je to? Čemu služi? Zloupotreba potpisa. Svaki pravnik će vam reći da je potpis čin kojim vlasnik potpisa obvezuje sebe na neko činjenje ili nečinjenje ili ovjerava neko svoje djelo ili akt. Ali sada nastupa politička mafija koja "tumači" naivnim građanima da je to "demokratsko" sredstvo kojim oni mogu "svoju volju" (čiju volju?) nametati drugim građanima, uzbunjivati javnost, rušiti na izborima ustanovljenu vlast, kandidirati i promovirati samoizabrane politikante, mijenjati ustav i zakone, a sve to u ime "demokracije". Upotrebu potpisa treba strogo zabraniti u političkom sustavu! Potpis je jedino nužan pri upisu člana u političku stranku kako bi osobno odgovarao za djela (nedjela) i štetu koju počine članovi njegove stranke (s kim si - takav si!).
Au? / ne / da

S2. Imunitet - što je to? Imunitet je sustav nekog organizma kojim se on štiti od bolesti i otrova. U društvenoj zajednici su glavni otrov i bolesti nemoral, korupcija i kriminal od kojih se načelno mora štititi svaka organizacija i svako njeno tijelo - funkcija. Prema tome imunitet kao zaštitni mehanizam pripada tijelu koje se štiti, a ta zaštita se prirodno delegira na svakog člana tog tijela. Kada društvo i organi vlasti uoče štetno ponašanje nekog člana vlasti - koji "ima" imunitet - učinit će sve da po hitnom postupku obavijeste njegovo radno tijelo da tu postoji "trula jabuka" koju hitno treba maknuti iz tijela - "oduzeti" mu imunitet. Ali politička mafija ne misli tako. Mafija tvrdi da je to mehanizam koji štiti njihovog člana od nepotrebnog "progona", a koji bi samo ometao njihov prevažan "posao". Jer po ustavu svi smo "nevini", "nitko nije kriv" (odatle valjda i ona: "politika je kurva"?). Zato imunitetu treba vratiti njegovo prirodno značenje, a osobu kojoj je oduzet imunitet treba odmah suspendirati sa svih funkcija do presude. Jedina povlastica "imuniteta" bi trebala biti - hitno suđenje.
Au? / ne / da

S3. Porez - što je to? Porez je obveza građana da financiraju državu kao nosioca vlasti i davaoca javnih usluga u republici. Pravo na ubiranje poreza ima samo država kao suveren nad svim prirodnim bogatstvima na teritoriju republike. Država štiti vlasništvo i život svih građana republike. Obavezu plaćanja poreza ima svatko tko temeljem prava vlasništva posjeduje i koristi neko od suverenih prirodnih bogatstava republike: zemlju, vodu, zrak, prirodu, prirodna bogatstva, energiju, ljude (tržište), i novac. Da izbjegnu plaćanje poreza i tako prisvoje dodatnu nepripadajuću imovinu i vlast, vlasnici i "vlastodršci" izmišljaju razne budalaštine kao što su: "dodana vrijednost", "kredit", "slobodni izbori", "demokracija" i sl. Ovim budalaštinama se vara i krade državu i građane, posebno radnike, a dovodi na vlast politička, tajkunska, financijska, trgovačka i birokratska mafija. Mafija potom organizira masovno "stjecanje bez osnova" izmišljanjem: PDV-a, tarifa, naplata, naknada, participacija, pristojbi, trošarina, kazni, provizija, kredita, kamata, osiguranja i fondova. Ukidanje PDV-a i zabrana svakog "stjecanja bez osnova" te naplata "poreza na imovinu i luksuz" je jedini način da se zaustavi krađa, a republici i građanima "vrati" ukradeno.
Au? / ne / da

S4. Tržište rada - što je to? Unutar kreativne snage prirode "ljudski rad" je njezin najproduktivniji "izum". Kultura i civilizacija počivaju na ljudskom radu - proizvodnji roba i usluga. Kultura i civilizacija pretvaraju "slobodnog" čovjeka u "roba" - "robu". Tržište rada je pojam kojim označavamo ponudu i potražnju ove "robe" - "radne snage" među ljudima u procesu proizvodnje i razmjene roba i usluga. Ukupna cijena sve ove "robe" koja proizvodi sve ostale robe i usluge se naziva novac. Razmjenom novca - roba i usluga - ljudi uvijek razmjenjuju nečiji rad (svoj rad?). Trgovina ovom "robom" je konstantan rat i izvor nepravde među ljudima. Ljudi u ratu nisu produktivni pa stoga kultura i civilizacija stvara ustav i zakone kao branu protiv toga zla. Osim toga, kvaliteta i pozitivna selekcija ove "robe" je uvjet napretka svakog društva. Zato svako napredno društvo (firma) svoju "radnu snagu" školuje i selektira. Naša republika nije napredno društvo! U njoj su sve poluge društva preuzeli "pravnici". "Pravnici" su u naše firme uveli korupciju i nepotizam. "Pravnici" "vode" naše "kadrovske" službe! Što znaju "pravnici" o stolarima, bravarima, električarima, inžinjerima, liječnicima, tehnici, tehnologiji, kvaliteti, privredi, neprivredi, kulturi? Imaju li uopće naše firme kadrovsku funkciju? Kadrovska funkcija je najmanja jedinica tržišta rada. Ima li onda naša republika tržište rada? Nema!
Au? / ne / da

S5. Nezaposlenost - što je to? Nezaposlenost je statistički podatak koji objavljuje "vlast" o broju "beskorisnih" u odnosu na broj "korisnih" članova društava kojim ona "vlada". Kakva logika? Kakav apsurd! Nezaposlenost u prirodi uopće ne postoji jer svako živo biće ima i svoje mjesto pod suncem i svoju ulogu u prirodi. "Nezaposlenost" je najočitiji indikator "kvalitete vlasti" i istovremeno "kvalitete morala" nekog društva (koliko se laže i krade u tom društvu). Nezaposlenost je zapravo posljedica poremećaja na tržištu rada, roba, usluga i novca, a koje je preuzela mafija. Da prikrije ovu činjenicu, kao i da iskoristi "priliku" mafija izmišlja "ekonomsku krizu" i "agencije" i virtualne "zavode za zapošljavanje" kojima ucjenjuje i reketari i zaposlene i nezaposlene. Koga je to zaposlio "zavod za zapošljavanje"? Takozvani "savjetnici" zavoda samo vode evidenciju evidencije evidencija nezaposlenih, a na svako pitanje o eventualnom poslodavcu, radnom mjestu ili plaći, odgovaraju sa "nemam pojma!" Tko je onda nezaposleniji i od samih nezaposlenih? Pa valjda "zaposlenici zavoda za zapošljavanje".
Au? / ne / da

S6. Neobvezujući mandat zastupnika - što to znači? To znači da se isti nakon izbora istog trenutka treba zaista prihvatiti svog zastupničkog posla jer je njegova stranka sada postala republika. To istovremeno znači da strančarenju nije mjesto u parlamentu te da su takozvani "klubovi zastupnika" potpuno neustavna antidemokratska pojava u parlamentu. Neustavna je i praksa da se zastupnik obavezuje bilo kome, bilo rječju ili potpisom ili da trguje svojim potpisom. Neustavna je pojava prikupljanja potpisa zastupnika za ovo ili ono, pa su stoga neustavne i sve akcije koje se na osnovu toga vode. Neustavno je vođenje "konzultacija" predsjednika republike za izbor mandatara vlade po principu: "dobar dan, dobar dan, koliko imate potpisa?" Neustavna je i pojava kontroliranog i javnog glasanja u parlamentu. Neustavna je i pojava prinudnog grupnog sjedenja u parlamentu. Neustavna je i pojava "rada na terenu" zastupnika u vrijeme zasjedanja parlamenta.
Au? / ne / da

S7. Pravo građanina da "bira i bude biran". Biranje nije "glasač + listić + glasačka kutija" kako to građanima predstavlja politička mafija. Biranje je postupak koji u sebi uključuje određivanje koga se bira - "kandidacijski postupak", a zatim i kako se bira - "izborni postupak". I jedan i drugi postupak podrazumijevaju i paralelni postupak "građanske kontrole" poštene i zakonite provedbe tih procesa. Međutim praksa je da se ovi procesi uglavnom provode "ispod žita", što dalje od ušiju i očiju javnosti, a rezultat toga je rađanje i egzistencija političke mafije, a njezina "vladavina" se "nevino" naziva "parlamentarna demokracija".
Au? / ne / da

S8. Višestranačje - što je to? Višestranačje se temelji na pravu i volji građana da se udružuju i politički djeluju preko svojih stranaka i slobodno i zakonito izabranih predstavnika. Sastav parlamenta bi trebao predstavljati ostvarenje te političke volje građana. Međutim politička mafija uvijek nastoji da spriječi ostvarenje ovog prava. Mafija svim sredstvima prikriva činjenicu da su izbori pravo građanina, a na sva zvona oglašava da je izlazak na "njihove izbore" dužnost građanina. Uvijek se nađe dovoljan broj naivnih pojedinaca koji u to "vjeruju". Ovu svoju rabotu politička mafija učvršćuje "izbornim zakonom" kojim se umjesto poštivanja i čuvanja političke volje i prava građana, ista zloupotrebljavaju i krše. Ako se krše ljudska i građanska prava onda se krši i ustav! Izborni "zakon" u našoj republici je u cijelosti neustavan! Neustavni izumi "zakonodavca" su: izborne jedinice, izborne liste, izborni prag, kao i cijeli proces provođenja i "izračunavanja rezultata izbora". Svi ovi "izumi" imaju za cilj spriječiti građanina da bira i bude biran mimo volje političke mafije. Tko su svi ti "samozvani stručnjaci" za "pravo" za "ustav", "ustavni suci" i "političari" pa i "novinari" i "svećenici" koji su sve ove godine dozvolili i blagoslovili ovoliku količinu bezobrazluka, nezakonitosti i nemorala u samo jednom "zakonu" naše republike? To su Kriminalci za koje su građani - radnici - vjernici samo "njihova" "stoka sitnog zuba" ili kako joj tepaju "puk".
Au? / ne / da

S9. Vladajuća većina - što je to? Rad parlamenta po principu "vladajuće većine" je potpuno neustavan jer se time potpuno negira i višestranačje i izborna volja građana. Ali baš "briga" političku mafiju "na vlasti" za to! U poštenoj republici uvijek oporba mora igrati ulogu "većine" i tako držati pod kontrolom, u ime građana, "vladajuću stranku". Svako glasanje o povjerenju ili nepovjerenju dužnosniku koji je pošteno pobijedio na izborima je potpuno neustavno i nemoralno. Ali baš "briga" političku mafiju "u oporbi" za to! Dolje politička mafija!
Au? / ne / da

S10. Referendum - što je to? Referendumom vlast pita građane za mišljenje. Referendum je najdemokratskiji način izjašnjavanja o nekom političkom pitanju, zahtjevu ili dilemi. Rezultat referenduma treba imati savjetodavnu i zakonodavno obvezujuću ulogu. Posljedica referenduma mora biti hitno pokretanje zakonodavnog procesa usvajanja volje građana. Na referedumu građani glasaju "za" i "protiv" nekog stava, mišljenja, inicijative. Građani na referendumu glasaju i izlaskom i neizlaskom na referendum! Ako je nakon provedbe referenduma pobijedila opcija "za" tada su građani koji nisu izašli na izbore glasali "protiv". Rezultat referenduma se mora uvijek izraziti u odnosu na ukupno biračko tijelo.
Au? / ne / da

S11. Tko provodi referendum? Po ustavu ovlast da "pokreću" referendum imaju predsjednik republike, predsjednik vlade, predsjednik parlamenta, te sami građani republike. Eto, pa ti sad kaži da gospoda na vlasti i nemaju neke "velike ovlasti" pa zato i "ništa ne rade". Toliko o "služenju narodu" ove "gospode". Zbog njihovog "slabog sluha" i "nerada" građani su prisiljeni da "ko bokci bistrički" prikupljaju potpise građana koji se onda nose na ruke političkoj mafiji da ih ona tko zna kakvim aršinom "prebrojava". Ali tko, kada i kako provodi referendum je tajna. Ovo "cirkusiranje sa demokracijom" treba odmah prestati!
Au? / ne / da

S12. Narodna banka - što je to? Narodna banka je institucija republike preko koje djeluje četvrti stup vlasti - monetarna vlast, a čiji je zadatak čuvanje temeljnih vrijednosti tržišta - građana - njihova života, zdravlja, životnog standarda, rada, vlasništva. Svaki građanin svakodnevno mora imati pristup novcu bilo da ga zarađuje, prima, štedi ili troši. Stoga je temeljno pravo svakog građanina "osobni račun u banci" preko kojeg može primati plaću, mirovinu ili pomoć i plaćati svoju potrošnju, te osobni račun na kojem može namijenski štediti za mirovinu, za liječenje i osiguranje zdravlja i imovine. Pored čuvanja vrijednosti rada - novca, čuvanje osobnog kapitala svakog i svih građana republike je osnovna zadaća Narodne banke. Na žalost ovih odredbi nema u ustavu republike pa nitko i ne zna (osim financijske i političke mafije) komu i čemu služi ova "institucija". Ali praksa pokazuje da ova institucija služi financijskoj i političkoj mafiji da pljačka republiku - građane - radnike, te da "čuva" tako opljačkani i "oprani" (eurizirani) novac pomoću bezobrazno niskog tečaja domaće valute. Prelazak na euro bi trebao biti veliko finale ove pljačke i pravo olakšanje za domaće profitere i izdajnike.
Au? / ne / da

S18. Izvoz - što je to? Naivni bi rekli to je kad neka firma proizvodi "kod kuće", a prodaje u "inozemstvu". Ali svaka firma proizvodi u svom dvorištu i zatim "izvozi" robu iz svog dvorišta da bi je dostavila tržištu - svojim kupcima! Prema tome to nema veze sa firmom jer je svaka firma izvoznik! Pa što je ili tko je onda "izvoz" ili "izvoznik"? Izvoz je pojam kojim vladajuća mafija objašnjava svom narodu (tržištu) zašto "mora" da ga pljačka. Svatko tko je radio u proizvodnji robe široke potrošnje zna da je prosječna vrijednost te robe oko 2 kune po komadu ili kg, ali na policama "trgovačkog lanca" stoji cijena od 7.99 do 14.99 i više. Znači da "(strani) vlasnik" trgovačkog lanca "investira" na našem tržištu 2 kune da bi sa njega izvukao ("izvezao") 1 do 2 eura. To je taj naš "izvoznik"! Ali "izvoznik" je i svaki tajkun koji investira u "radnu snagu". On za posao vrijedan 10 eura "investira" 20 kuna (ne 75 kuna kako traži "kurs" "narodne banke"), a razliku "izvozi" za luksuz sebe i svoje svite. O bankarima i teleoperaterima kao "izvoznicima" ne trebamo ni govoriti. Prema tome "izvoznici" su lopovi i varalice kojima "svijeću i ljestve" drže "narodna banka", naši "političari" i "profesori i doktori ekonomije". Oni se "kunu" da sve poduzimaju kako bi povećali naš "izvoz" i "BDP". Profesori ekonomije "tumače" narodu "da je novac dug", "da je kredit investicija", "da trebamo kredite kako bi povećali BDP" te da naš rast BDP-a trenutno iznosi između 2,512345678 i 2,512345679 %, a što je jako "loše" (A što je to BDP? - To samo Vrag zna!). Naši profesori "ekonomije" (kao i naši "demokrati"!) uopće ne štede u domaćoj valuti! Zato treba pod hitno sa našeg tržišta izbaciti "izvoz i izvoznike" te uvesti realan tržišni tečaj domaće valute od 2 kune za 1 euro (tajkuni su dionicu od 100 DM platili 100 kuna!), a profesorima "ekonomije" treba poništiti njihove "diplome i doktorate".
Au? / ne / da

S13. Mirovina - što je to? Mirovina je namjenska štednja radnika za život nakon isteka "njegovog radnog vijeka". Očigledno je da su to osobna sredstva radnika (iz osobnog dohotka!) koja mu u cijelosti pripadaju (kao i njegovim nasljednicima). Međutim, politička mafija tumači radnicima da su to sredstva koja "solidarno" pripadaju "umirovljenicima" koje je politička mafija proizvela i proizvodi po raznim osnovama, dok će radničke mirovine morati osigurati neki "budući" radnici. I tako traje organizirana pljačka mirovinskog fonda (i svakog drugog fonda!) i u "socijalizmu" i u "kapitalizmu". Fond (ili "stup") je "u prijevodu" mjesto gdje možeš nekažnjeno "posuditi ili otuđiti" tuđi namjensko ušteđeni novac. Fond je izum kojim mafija uhljebljava svoje članove i simpatizere i kojim "legalno" pljačka: radnike, umirovljenike, pokojnike i njihove nasljednike. Postojanje fondova je nešto najpokvarenije i najnemoralnije što je izmislila politička mafija (nemoralnija je još samo "stalna reforma" ovog "sustava").
Au? / ne / da

S14. Proračun - što je to? To je još jedan od "genijalnih izuma" financijske i političke mafije kojim se pljačka republiku i radnike. To je "glavna sisa" koja hrani mafiju i zbog koje mafija i postoji i pomoću koje mafijaši "demokratski" dijele "svoju zaradu", čuvaju "svoju vlast" i vode "svoj narod" u dužničko roblje. Proračun omogućava svima onima koji su ovisni o toj "sisi" da uopće ne plaćaju poreze i doprinose već da lovu samo prebacuju iz desnog u lijevi džep, a za uzvrat moraju "glasovati". Za koga? Zna se! Mafijašku "zabavu" oko "donošenja", "izglasavanja" i "trošenja" "proračuna" treba odmah prekinuti!
Au? / ne / da

S15. Reforma bez ozbiljne kritike što?, zašto?, kako?, je glupost i prijevara! U mafijaškoj državi vlast neprestano provodi virtualne "reforme" (pa zato je i "osvojila" vlast, zar ne?) poslije kojih je "narodu" još gore. Za virtualne "reforme" su uglavnom zaduženi oni "političari" koji su u "najvećem mogućem sukobu interesa", a što mafiji garantira neuspjeh reforme i dodatno gubljenje vremena i novca građana. Tako virtualnu reformu zdravstva provode "liječnici", reformu obrane "vojnici", reformu školstva "profesori", reformu uprave "birokrati", poreznu i bankarsku reformu "trgovci i lihvari", reformu pravosuđa "fiškali i lihvari" itd. itd. Rezultat ovakove "reforme" je samo povećanje "proračuna", "gubitaka" i "plaća" unutar tako reformirane "kaste". Svim građanima s profesijama koje "žive od ljudske nevolje" treba "zabraniti" bavljenje politikom!
Au? / ne / da

S16. Dioba vlasti - što je to? Da ne bi i vlast postala "sama sebi svrhom" vlast se u republici dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, a od uvođenja obaveznog državnog sredstva plaćanja - monete, i na monetarnu vlast. Teorijski je i iz samog naziva svakog "stupa vlasti" jasno što je njegova svrha. Zajedničko svima njima je da imaju i dužnost i "vlast" da ocjenjuju, kontroliraju i korigiraju kako svoj rad tako i rad svake druge vlasti. Međutim politička mafija ne misli tako! Mafija smatra da se nakon "osvajanja" parlamentarne vlasti one druge stupove vlasti u ime "stabilnosti vlasti" treba i "mora" popuniti "podobnima" koji će kumovima "držati ljestve" i svoju dužnost obavljati pod devizom: "Ne bi se štel mešati!". Tako zapravo funkcionira "vlast" u mafijaškoj državi.
Au? / ne / da

S17. Umjetna inteligencija - što je to? "Umjetna inteligencija" je izraz koji su "lansirali" sveučilišni profesori kako bi "zainteresirali" javnost za svoj "rad". A što to "rade" ti profesori? Oni se za "laku lovu" zabavljaju i poigravaju sa našom vlastitom inteligencijom! Po tim "znanstvenicima" bi "umjetna inteligencija" trebala biti nekakav stroj koji je "inteligentniji" od čovjeka ili životinje ili biljke ili nekog drugog stroja. Što bi trebala raditi ta "umjetna inteligencija"? Možda bi trebala slikati, pjevati, snimati filmove, pisati romane, pisati zakone, lagati, krasti, ubijati i ići u crkvu? Inteligencija je zapravo sposobnost živog bića da se snalazi u svom okolišu - da misli! To je sposobnost koju živo biće prirodno baštini od svojih roditelja i od svog okoliša. Prema tome ne postoji "umjetna inteligencija" jer je inteligencija uvijek prirodna. Pod pojmom "umjetne inteligencije" nama "znanstvenici" zapravo zakamuflirano "prodaju" ekspertne sisteme i robotiku, a koje stvaraju pošteni ljudi kako bi "čovjek" pojačao svoje sposobnosti, ovladao svojim znanjem i kako ne bi više ovisio o pohlepnim i lažljivim "stručnjacima", "profesorima" i "znanstvenicima".
Au? / ne / da

S19. Globalno zatopljenje - što je to? Svjedoci smo otapanja polarnih ledenih kapa, snijega i ledenjaka, a što je sve posljedica budalastog ponašanja ljudi, a koje proizlazi iz "demokratskog" i "kapitalističkog" društvenog poretka koji vlada u svijetu. Budale su slobodne da se skupim automobilima i avionima vozaju svijetom "da im guzica vidi puta" kako bi spiskali lovu koju su ukrali nesretnim ljudima, a kad "nemaju šta da rade" onda iz čiste obijesti pale svoje kosilice i pile i uništavaju biosferu i atmosferu na Planeti. Iste te budale nam prodaju "šarlatanske teorije" da je za posljedice njihovog blesavog, rasipničkog i kriminalnog ponašanja kriva "ekonomska kriza", dok su za globalno zatopljenje krivi "efekt staklenika" i "staklenički plinovi", odnosno, "građani i krave" koji proizvode te "plinove"!!! U "demokraciji" domaćinstva i građani skupo plaćaju energiju dok je ona za "kapitaliste" jeftina (besplatna!)! Zato oni tako besramno i neefikasno troše energiju i zagrijavaju i zagađuju Planetu. U "energokraciji" bi cijena energije "za sve" morala biti ista! Rekuperacija energije bi morala zamijeniti "profit"!
Au? / ne / da
Stavovi : teme razgovora: