Virtualna politička stranka A_ustav_? vam predstavlja svoj:

PROGRAM , razgovor , Politika , Pitanja , Stavovi , Statut , Ideologija , Komunikacija , A_ustav_?

Kad "dođemo na vlast" mi ćemo strogo poštivajući ustav i zakone kao "zakonodavac" mijenjati slijedeća područja života i rada u republici:

(stjecanje bez osnova) , (porez) , (javne usluge) , (okoliš) , (ustav) , (rad) , (obrazovanje) , (sport) , (umjetnost) , (zdravstvo) , (sudstvo) , (politika) , (samouprava) , (eu tržište) , (vlada).

P00 (Stjecanje bez osnova) ne / da

© ukinuti - zabraniti "pristojbe i pretplate" na radio, televiziju, telefon, vodu, plin, struju.
© ukinuti - zabraniti "valutnu klauzulu".
© ukinuti - zabraniti "kreditnu emisiju" novca.
© ukinuti - zabraniti "zaduživanje" vlasti u ime građana, republike i države.
© ukinuti - zabraniti "kockanje" i za račun države i za bilo čiji račun.
© ukinuti - zabraniti "poslovanje" na kredit i sa kreditom "bez pokrića".
© ukinuti - zabraniti "vlasništvo na kredit" i "gazde" u dioničkim društvima.
© ukinuti - zabraniti "tarifne modele i pravilnike" za naplatu energije, rada, roba i usluga.
© ukinuti - zabraniti naplatu "naknade ili provizije" od građana za "transakcije, naplatu ili vođenje računa".
© ukinuti - zabraniti naplatu "pričuve" kao i "upravitelje" održavanja privatnih stanova.
© ukinuti - zabraniti naplatu cestarine, mostarine, tunelarine, parkiranja, grobarine i sl.
© ukinuti - zabraniti davanje "koncesija" na bilo što javno ili "državno".
© ukinuti - zabraniti trgovcima dvojno formiranje cijena i računa "sa karticom i bez kartice".
© ukinuti - zabraniti oglašavanje i prodaju roba uz "rabat", "gratis", "besplatno" i "po 1 kunu".
© ukinuti - zabraniti zaključavanje, uvjetovanje upotrebe ili naplatu javnog WC-a.
© uvesti obvezno dioničarstvo štediša u prihodima banaka od kamata.

P01 (Porez) ne / da

© ukinuti - PDV, i uvesti potpuno slobodno (neoporezivo) kupovanje roba i usluga "na malo".
© uvesti potpuno slobodnu (neoporezivu) kupnju i prodaju na zelenoj tržnici.
© uvesti porezni sistem temeljen na vlasništvu i korištenju prirodnog bogatstva, zemlje, vode, zraka, energije i novca.
© ukinuti oporezivanje plaće i uvesti isplatu plaće iz "čistog dohotka" - nakon oporezivanja.
© uvesti "porez na promet robe i novca" koji će plaćati trgovačka društva, obrtnici i banke.
© uvesti "porez na zemljište" koji će plaćati svi vlasnici i korisnici zemljišta i nekretnina.
© uvesti "porez na otpad" koji će plaćati svi proizvođači i uvoznici robe široke potrošnje.
© uvesti "porez na špekulaciju" koji će plaćati svi koji prodaju iznad nominale ili kupuju ispod nominale.
© uvesti "porez na luksuz" koji će plaćati svi kupci i vlasnici skupe i neproduktivne robe i imovine.
© uvesti "porez na budale" koji će plaćati svi građani koji posjeduju više od "normalnog".
© uvesti "dnevnu komunalnu naknadu" koju će plaćati stranci - turisti.

P02 (Javne usluge) ne / da

© zabraniti prebacivanje odgovornosti za nerad javnih službi na građane.
© uvesti jedinstvene i neprofitne cijene javnih i komunalnih usluga u cijeloj zemlji.
© uvesti besplatan lokalni prijevoz i odvoz i zbrinjavanje otpada.
© uvesti obavezu osnivanja i održavanja zelenih tržnica, i odlagališta otpada, što bliže mjestu stanovanja građana.
© uvesti obavezu isticanja sata, cjenika usluga, puta do javnog WC-a u svim trgovinama, bankama i ustanovama.
© uvesti jedinstveni management za sve srodne javne službe u cijeloj zemlji.
© uvesti jedinstvenu organizaciju i plaćanje rada u lokalnoj samoupravi i javnim službama u cijeloj zemlji.
© uvesti dvokratni rad svih javnih službi bez "pauze od do" i "rada sa strankama od do".
© definirati raspon plaća u svim državnim, općinskim i javnim službama od "minimalne" do "prosječne plaće".
© definirati nagradu za rad na posebnim javnim funkcijama u iznosu minimalne plaće.

P03 (Okoliš) ne / da

© ukinuti ministarstvo zaštite okoliša.
© definirati zaštitu okoliša kao problem zaštite zdravlja.
© definirati i obvezati sve javne službe i općine kao odgovorne izvršioce zaštite okoliša.
© uvesti kažnjavanje gradonačelnika kao i šefova njemu podređenih službi za svako divlje odlagalište otpada.
© uvesti kažnjavanje odgovornih veterinarskih i fitosanitarnih službi za epidemije bolesti i štetnika u okolišu.
© zamijeniti na javnim površinama natpise "zabranjeno odlaganje otpada" sa natpisom "dozvoljeno odlaganje otpada".
© urbanistički definirati rješenja za probleme prikupljanja, sortiranja, odlaganja i zbrinjavanja otpada.
© obvezati javne službe na svakodnevno uklanjanje i zbrinavanje otpada sa javnih površina.
© obvezati javne službe, a ne građane, na obavezno sortiranje otpada.
© izbaciti iz upotrebe smećarske kamione za prešanje otpada.
© pozvati građane da pomognu javnim službama razvrstavati otpad na mjestu nastanka i odlaganja.
© zabraniti mafijaške pojmove "koncesioniranje", "kantarenje", "čipiranje", "mjerenje", "naplaćivanje" otpada.
© zabraniti svako "privatno" zbrinjavanje otpada.
© uvesti obavezno pretvaranje nerazvrstanog otpada u energiju.
© zabraniti recikliranje otpada čija je proizvodnja jeftinija i manje opasna od procesa "recikliranja".
© poticati svako recikliranje vode i energije po jedinici proizvoda.
© poticati pretvaranje nekorištenog javnog i privatnog zemljišta u cvijetne livade i šume.
© zabraniti košnju livada i zelenih površina više od tri puta godišnje.
© zabraniti košnju javnih površina kao "golf terena".
© zabraniti neproduktivnu upotrebu kosilica u vrijeme oranja, sjetve i žetve.
© oporezovati prodaju i kupovinu strojnih kosilica i trimera za osobnu upotrebu kao nepotrebni luksuz.
© oporezovati proizvodnju proizvoda široke potrošnje prema kvocjentu ambalaža/proizvod i otpad/proizvod.
© oporezovati prodaju i kupovinu osobnih automobila velike mase i snage kao nepotrebni luksuz.
© ne poticati proizvodnju i prodaju električnih osobnih automobila zbog jako loše energetske učinkovitosti.
© uvesti "besplatni" javni prijevoz gdje god je to moguće.
© obvezati trgovce na "besplatan" prijevoz robe i kupaca.
© zabraniti manipulacije sa "štednim žaruljama", "energetskom obnovom i certifikatima", "proizvodnjom CO2" i sl.
© poticati napuštanje sadašnje "klimatizacije" na principu otvorenog frižidera.
© poticati razvoj klimatizacije na principu komprimiranog i tekućeg zraka.
© poticati proizvodnju boljih, efikasnijih i kvalitetnijih proizvoda u odnosu i na upotrebu i okoliš.
© poticati rekuperaciju svih oblika energije; potencijalne, kinetičke, toplinske, kemijske.
© uvesti jedinstvene kvote preleta aviona za svaku regiju na kontinentu.
© izmjestiti rute avionskih letova sa kontinenta na more.
© prozvati "ljubitelje životinja" za mučenje životinja i dodatno zagađivanje okoliša.
© zabraniti "držanje" ljubimaca bez posjeda odgovarajućeg staništa za životinju i suglasnosti svih prvih susjeda.

P04 (Ustav) ne / da

© izbaciti iz ustava "republika je država", "državljanstvo", "pravo na život", "nevinost", "nitko nije kriv", "većina", "manjina", "autonomija", "neovisnost" jer su svi ovi pojmovi u suprotnosti sa duhom, značenjem i svrhom i ustava i republike.
© definirati republiku kao političku i socijalnu zajednicu slobodnih i ravnopravnih građana.
© definirati ustav kao društveni ugovor između svih sretno rođenih, slobodnih i ravnopravnih građana republike.
© definirati državu kao organizaciju koja suvereno vlada na teritoriju republike u ime i na korist svih njezinih građana.
© definirati u ustavu pravo građanina "da bira i bude biran", "slobodu misli i govora", "vladavinu prava", "jednakost pred zakonom", "suverenost države i građanina", "javnost", "javno i privatno", "višestranačje", "diobu vlasti", "vlasništvo", "porez",  "kaznenu odgovornost", te pravo građanina na: rad, stan, higijenu, imovinu, nasljeđivanje, obranu i zaštitu, brak, udruživanje, informiranje, obrazovanje, liječenje, socijalnu pomoć i sigurnost.
© definirati ustavom izvršnu, zakonodavnu, sudsku i monetarnu vlast te njihove ovlasti, odgovornost, način formiranja i rada.
© definirati ustavom lokalnu - općinsku vlast te njezine ovlasti, odgovornost, način formiranja i rada.
© ustavom obvezati zakonodavca da kaznene odredbe u zakonima definira prema kaznenom zakonu.
© ustavom zabraniti vladi da donosi "nove" - nepostojeće zakone.
© ustavom zabraniti parlamentu da jalovo raspravlja o "novim" - nepostojećim zakonima.
© ustavom obvezati parlament da "čita", raspravlja i popravlja samo pojedine odredbe važećih zakona.
© ustavom obvezati parlament da kontrolira izvršnu, sudsku i monetarnu vlast kako provode važeće zakone.

P05 (Rad) ne / da

© izbaciti iz "zakona o radu" maloljetnike, trudnice, dojilje, bolesnike, vojnike, sindikaliste i druge neradnike.
© u zakonu o radu definirati: uvjete rada, sigurnost, plaću, odmor, izostanak s posla, otkaz, participaciju svakog radnika u upravljanju, odlučivanju i poslovanju, te inspekcijsku, pravnu i materijalnu zaštitu radnika.
© uvesti primat ustava i zakona o obveznim odnosima nad zakonom o radu.
© uvesti "satnicu" i "godišnju plaću" kao mjeru vrijednosti rada, odnosno, plaće.
© ukinuti "porez na plaću", "doprinose iz plaće i na plaću" te "bruto" i "neto" plaću.
© ukinuti "božićnice", "uskrsnice", "jubilarne nagrade" i slične prijevare tipa "uzmem ti da ti dam".
© uvesti obaveznu "trinaestu plaću" nakon godišnje evidencije rasta prometa trgovačkog društva.
© zabraniti nepostupanje ili postupanje inspekcije rada na štetu radnika.
© uvesti raspuštanje svakog sindikata nakon 4 godine "rada".
© zabraniti državnim službenicima i namještenicima "obustavu rada".
© uvesti pravo radnika na korištenje plaćenog i neplaćenog godišnjeg odmora u svrhu liječenja.
© uvesti pravo i obvezu poslodavca da bolesnom radniku ili trudnici da otkaz i da zaposli drugu nezaposlenu osobu.
© uvesti "biro rada" koji će svakom građaninu osigurati zapošljavanje i točno informiranje o stanju na tržištu rada.
© ukinuti "mirovinski fond" i "radni staž".
© ukinuti "kolektivne ugovore" i "kolektivno pregovaranje".
© omogućiti svakom radniku da pod najpovoljnijim uvjetima štedi u narodnoj banci za svoju mirovinu.
© omogućiti svakom nezaposlenom da nakon 60-te prima socijalnu pomoć i svoju mirovinu.

P06 (Obrazovanje) ne / da

© spriječiti da obrazovanje bude "kradljivac" djetinjstva i mladosti.
© organizirati obrazovanje koje služi isključivo društvu, đacima i studentima, a ne nastavnicima i profesorima.
© izbaciti "crkvu" iz javnog obrazovanja.
© definirati i podijeliti javno i privatno obrazovanje na osnovno, srednje, visoko i najviše.
© ograničiti trajanje ukupnog redovnog obrazovanja na 16 godina ((4+4)+4+4).
© omogućiti građanima da se nakon osnovne škole obrazuju koliko god dugo žele i kojim god tempom žele.
© zabraniti boravak učenika i studenata "u klupama" više od 4 sata dnevno.
© omogućiti učeniku da neku nastavnu cjelinu završi i sa neuspjehom.
© definirati rad svih osnovnih škola po jedinstvenom standardu, nastavnim cjelinama, udžbenicima i rasporedu sati, a sve unutar kurikuluma: © unutar kurikuluma pismenost uvesti i osnovno zdravstveno, pravno i prometno obrazovanje.
© uvesti slobodno, javno, besplatno i samousmjeravajuće srednje, visoko i najviše obrazovanje.
© razdvojiti obrazovanje i znanost te obrazovanje za struku od obrazovanja za znanstveni rad.
© uvesti završni ispit i ocjenjivanje i učenika i nastavnika na kraju svake nastavne cjeline.
© osigurati da svaki stepen obrazovanja završi javnom obranom završnog rada i svjedodžbom.
© ishod obaveznog osnovnog obrazovanja mora biti opća pismenost i kultura.
© ishod srednjeg obrazovanja mora biti i opće obrazovanje i obrazovanje za struku.
© ishod visokog obrazovanja mora biti samostalan stručni rad.
© ishod najvišeg obrazovanja mora biti originalan stručni i znanstveni rad.
© uvesti jedinstveno upravljanje svim javnim osnovnim školama na teritoriju općine.
© uvesti jedinstveno upravljanje svim javnim srednjim školama istog profila u republici.
© ukinuti "autonomiju" i uvesti jedinstveno upravljanje svim javnim sveučilištima u republici.
© uvesti jedinstveni nadzor i nad javnim i privatnim školama i sveučilištima u republici.
© osigurati dostupnost radnog mjesta nastavnika obrazovanim građanima svih struka, a ne samo "pedagoškoj struci".
© suzbiti monopol "diploma", "titula" i "zvanja" u obrazovanju.
© dati prednost pri izboru za nastavnika građanima sa radnim iskustvom u struci za koju ta škola obrazuje studente.
© zabraniti ispitivanje učenika sakrivanjem testova i ispitnih pitanja i izvlačenjem pitanja.
© osigurati obavezno javno objavljivanje pitanja, polaganje ispita i objavljivanje rezultata ispita.
© osigurati obavezno polaganje ispita po istom rasporedu i u terminima u kojima su održavana predavanja.
© dozvoliti samo testiranje znanja i sposobnosti učenika i nastavnika skrivenim pitanjima i testovima.
© uvesti obavezno i redovno testiranje znanja i sposobnosti nastavnika i kandidata za nastavnika.

P07 (Sport) ne / da

© integrirati obrazovanje i amaterski sport.
© razdvojiti amaterizam od profesionalizma.
© poticati amaterizam, a ne profesionalizam.
© zabraniti "navijačke" skupine i njihovo "nekažnjeno" remećenje javnog reda, mira i sigurnosti građana.
© zabraniti "nacionalističko sportsko novinarstvo".
© omogućiti građanima da prate i komentiraju i svjetske i domaće sportaše.
© zabraniti "strane plaćenike" u reprezentaciji republike.

P08 (Umjetnost) ne / da

© prestati zloupotrebljavati pojam kultura za umjetničko stvaralaštvo.
© nazivati svaku umjetnost njezinim imenom.
© integrirati u obrazovanje i osnove umjetničkog stvaralaštva.
© omogućiti svakom učeniku da otkrije i svoj umjetnički talent.
© omogućiti slušateljima, gledateljima, i čitateljima, da financiraju umjetnost koju vole.

P09 (Zdravstvo) ne / da

© reformirati skupo i neučinkovito zdravstvo i zdravstveno obrazovanje pod dominacijom pohlepnih bogatih liječnika.
© uvesti jedinstveno jeftino javno zdravstvo i jedinstveno i jeftino obrazovanje i napredovanje "uz rad" u zdravstvu.
© smanjiti odlazak bolesnika liječniku, a povećati samoliječenje i liječenje na poziv - odlazak liječnika bolesniku.
© uvesti besplatan liječnički pregled i savjet.
© ukinuti ovlasti liječnicima da otvaraju "plaćena bolovanja".
© osigurati dostupnost i slobodnu trgovinu lijekovima i zaštitnim sredstvima za ljude, životinje i biljke.

P10 (Sudstvo) ne / da

© uvesti izbornost i građanske izbore za sudačku funkciju.
© osigurati dostupnost sudačke funkcije obrazovanim građanima svih struka, a ne samo "pravnoj struci".
© uvjetovati postupanje suda tek nakon postupanja izvršne vlasti.
© uvesti obavezno i hitno postupanje izvršne vlasti po nalogu sudske vlasti.
© uvesti obavezno i hitno postupanje sudske vlasti po svakoj tužbi i žalbi građana.
© garantirati građaninu početak, kontinuitet suđenja i ovrhu u zakonskom roku.
© uvesti kazneno djelo "nepostupanja vlasti" ukoliko građaninu ne bude pružena hitna pravna zaštita.
© ukinuti "vrijednost predmeta spora" i pravnu diskriminaciju i pljačku građana na osnovu toga.
© ukinuti "ovršni zakon", a ovrhu definirati kao kraj parničnog postupka koji provode policija i sudac koji je donio presudu.
© ukinuti "ustavni sud" i tu zadaću "vratiti" i općinskom, žalbenom i vrhovnom sudu.
© ukinuti "trgovački sud" i tu zadaću prepustiti upravnom i općinskom sudu.
© ukinuti "sudske vještake", a dokazivanje izvoditi svjedočenjem stručnih svjedoka.
© ukinuti svako diskreciono pravo suca da određuje "troškove", "rokove" i trajanje sudskog postupka.
© garantirati građaninu pravo na žalbu i odgovor na svaki žalbeni navod.
© uvesti žalbeni sud koji sudi po žalbi na rad općinskog i upravnog i prekršajnog suda.
© uvesti obavezu suda da zakonito odgovori na svaki tužbeni i žalbeni navod.
© uvesti obavezu suca da tijekom spora građaninu pruži pravnu pomoć.
© uvesti obavezu suca da u presudi navede i kaznenu odgovornost stranaka u postupku.
© zabraniti "zastaru" kaznenog djela tijekom istražnog i sudskog postupka.
© uvesti obavezno suđenje u vijeću: predsjedavajući sudac, sudac "tužitelj", sudac "branitelj".
© uvesti osobnu odgovornost sudaca za nezakonito obrazlaganje presude.
© zabraniti svako suđenje bez rasprave i bez javnosti.
© zabraniti "vraćanje spora na početak" i "vraćanje spora na ponovno suđenje".
© zabraniti "izuzeće suca ili suda".
© zabraniti bivšim sucima odvjetnički rad na sudu gdje su sudili.
© zabraniti uvjetovanje rasprave prisutnošću stranaka ili odvjetnika ili izmjenom sudskog vijeća.
© zabraniti odvjetnicima status stranke u postupku i postupanje bez znanja i odobrenja stranke.
© zabraniti priznavanje odvjetničkih "troškova" u troškove sudskog postupka.
© zabraniti naplatu odvjetničkih "troškova" iz iznosa presuđenog tužitelju.
© uvesti osobnu odgovornost odvjetnika za izrečeno i učinjeno u postupku.

P11 (Politika) ne / da

© zabraniti zloupotrebu potpisa u političkom sustavu.
© zabraniti političke stranke koje nemaju javno objavljen program.
© zabraniti političke stranke čiji su članovi kršili ustav i zakone.
© zabraniti kandidiranje za političke funkcije mimo političkih stranaka.
© zabraniti kandidiranje građanima koji već obnašaju neku drugu političku funkciju.
© zabraniti kandidiranje građanima koji nisu rođeni u republici.
© zabraniti biranje građanima koji ne žive u republici.
© zabraniti biranje građanima dok su u institucijama "liječenja" ili izdržavanja kazne.
© zabraniti "pretrčavanje" iz jednog stupa vlasti u drugi.
© zabraniti javno glasanje.
© zabraniti izborni prag i izborne jedinice - svi građani imaju pravo glasa.
© zabraniti izborne liste - svi glasovi moraju biti preferencijalni.
© zabraniti zamjenike kandidata.
© ishod izbora mora biti rang lista kandidata sa koje se popunjava parlament ili funkcija.
© ukinuti državno financiranje političkih stranaka.
© uvesti "izbornu naknadu" - stranke i njihovi kandidati te inicijatori referenduma moraju financirati izbore.
© obavezati stranke na javno prikupljanje sredstava (članarina i donacija) za svoj rad.
© uvesti dan izbora i dan republike kao državni praznik.

P12 (Samouprava) ne / da

© ukinuti mjesne odbore i županije kao i izbore za mjesne odbore i županije.
© organizirati svu vlast na samo dvije razine: lokalnoj razini - općina, i na republičkoj razini - republika.
© decentralizirati općinsku vlast do razine mjesne zajednice - naselja, a republičku vlast do razine zajednica općina - regija.
© omogućiti građanima svih naselja da odluče na referendumu o pripadnosti općini - općinskom centru i zajednici općina - regionalnom centru.
© uvesti državno financiranje lokalne samouprave po "glavi stanovnika".
© općinsku vlast (vijeće i (grado)načelnik) definirati kao kontrolora rada javnih službi i republičke vlasti te kao projekt management razvoja općine i regije.
© općinsku vlast definirati i kao osnovnog regulatora međuljudskih odnosa i provedbe prava i obaveza građana.
© općinu definirati i kao vlasnika infrasfrukture te javnih službi i kulturnih, sportskih i trgovačkih društava koja zadovoljavaju potrebe općinstva.

P13 (Europsko tržište) ne / da

© ukinuti "eu zakonodavstvo" - regnum regno non praescribit leges!
© ukinuti "zajedničku" monetarnu politiku i istu vratiti članicama.
© ukinuti "euro zonu" i "shengensku zonu".
© ukinuti "eu stranke" i "eu strančarenje".
© ukinuti "eu parlament" i njegova tijela te "eu izbore".
© uniju definirati samo kao zajedničko tržište i zajedničku zaštitu vrijednosti rada i ljudskih prava građana.
© uvesti zajedničku europsku vojsku, carinu i graničnu policiju.
© uvesti euro na zajedničko tržište kao robu, odnosno, kripto valutu.
© uvesti eu forume od slučajno izabranih građana koji će javno raspravljati o politici i moralu unije.
© ovlastiti "komisiju" da donosi samo zakonske preporuke te da se brine o standardizaciji i kvaliteti u uniji.
© jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju članica na svim područjima.
© ukinuti zimsko i ljetno računanje vremena i pomicanje kazaljki sata.
© uvesti "građansko vrijeme" koje je za jedan sat pomaknuto unaprijed u odnosu na "geografsko vrijeme".

P14 (Vlada) ne / da

© reorganizirati ustroj vlade kako slijedi:
00 > Predsjednik vlade i ministar uprave:
ured vlade, pritužbe i predstavke (rješavanje), unutrašnji poslovi (kontrola), vanjski poslovi (predstavljanje).
01 > Ministarstvo uprave: republička uprava, općinska uprava, udruge, patenti, standardi, statistika.
02 > Ministarstvo sigurnosti i obrane: policija, vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje, vojska, obavještajne službe.
03 > Ministarstvo pravde: odvjetništvo, tužilaštvo, upravni sud, prekršajni sud, zatvori.
04 > Ministarstvo zdravlja: zdravstvo, farmacija, veterina, zaštita bilja, okoliš, sanitarna inspekcija.
05 > Ministarstvo socijalne skrbi: socijalna skrb, socijalna pomoć, mirovine.
06 > Ministarstvo financija: porezi, državna riznica, rashodi, platni promet, narodna banka, osiguranje, burza, financijska policija.
07 > Ministarstvo kulture: obrazovanje, sport, umjetnost, znanost, muzeji, biblioteke, arhiva.
08 > Ministarstvo rada i trgovine: poljoprivreda, ribarstvo, industrija, graditeljstvo, trgovina i usluge, burza rada, inspekcija rada, tržišna inspekcija, kvaliteta.
09 > Ministarstvo javnih službi: energetika, vodosnabdijevanje, odvodnja, čistoća, zbrinjavanje otpada, promet, pošta i veze, informiranje, sudstvo, zdravstvo, kultura.
10 > Ministarstvo državne imovine: robne rezerve, državno poduzetništvo, šumsko, vodno i poljoprivredno gospodarstvo, ribolov, rudarstvo, dioničarstvo, državne nekretnine, željeznica, ceste, luke, aerodromi, parkovi prirode.
11 > Ministarstvo vanjskih poslova: ambasade i konzulati, diplomatska pošta, diplomatska akademija, UN, EU, bilateralni odnosi.
12 > Predsjednik republike:
ured predsjednika republike, pritužbe i predstavke (rješavanje), unutrašnji poslovi (kontrola vlasti, predsjednik "tehničke" vlade), zakonodavstvo (kontrola ustavnosti), vanjski poslovi (predstavljanje republike i države), obrana i zaštita republike (vrhovni komandant).
Program : teme razgovora: