bobu bob popu pop, i ćorava koka nađe zrno, ...
ooops! našli ste web stranicu virtualne političke stranke A_ustav_? gdje vam se predstavlja stranačka:

POLITIKA , Pitanja , Stavovi , Program , Statut , Ideologija , Komunikacija , A_ustav_?

Pokvarena vlast je jednostavno medijski prostor prepustila budalama (takozvanim "novinarima") i tako počepila sve komunikacijske kanale u društvu sprečavajući da se u društvu stvori, vidi i čuje kritična masa slobodno mislećih ljudi koji bi mogli reći društvu što je istina, a što laž. Stoga je otvaranje ozbiljne komunikacije u društvu preduvjet za osvještavanje i građana i društva. Komunikacija je nužna i da bi se postojeće stanje stalno i temeljito kritiziralo kako bi se kontroliralo, reguliralo i mijenjalo. Svaka "reforma" bez ozbiljne kritike što?, zašto?, kako?, je glupost i prijevara. Bit istinskog političkog aktivizma je da stalno postavlja bitna pitanja i da drži otvorenu komunikaciju, a to je naša politika. Naša politika je i stalno isčitavati ustav i uvijek ga tumačiti u dobroj vjeri (za razliku od samozvanih "stručnjaka za ustav") te ukazivati na njegovo stalno kršenje, istovremeno, pokušavajući ga popraviti, ako ne u zbilji, onda u teoriji. Teorija uvijek prethodi praksi zar ne?

Au? / da

historia est magistra vitae, licentia poetica, deux ex machina, ab ovo, periculum in mora, post nubila phoebus, aurora musis amica, quot capita tot sententiae, o tempora o mores, honores mutant mores, cum grano salis, varietas delectat, laconica brevitas, repetitio est mater studiorum, iuvat cibus post opus, corpus delicti, nomina sunt odiosa, vulpes pilum mutant non mores, audaces fortuna iuvat, sapienti sat, lege artis, labor omnia vincit, mens sana in corpore sano, omnia praeclara rara, panem et circenses, casus belli, manus manum lavat, in media res, in spe, usus magister egregius, res non verba, nula dies sine linea, hodie mihi cras tibi, errare humanum est, vae soli, fama volant, bis dat qui cito dat, cornix cornici oculos non effodiet, festina lente, divide et impera, felix qui potuit rerum cognoscere causas, tertium non datur, adiatur et altera pars, medice cura te ipsum, parce tempori, carpe diem, principiis obsta, age quod agis, hic rhodus hic salta, sit venia verbo, ... 3607